Вівторок., 17. липня 2018

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови ради
від 30.09.2016 р. № 14

Про проведення перевірки,
передбаченої Законом України «Про очищення влади»

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, та Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025:

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади» (далі – Закон), щодо посадових осіб виконавчого апарату районної ради, в тому числі керівників структурних підрозділів, головних спеціалістів та працівників патронатної служби (далі – перевірка).

2. Встановити дату початку проведення перевірки щодо посадових осіб виконавчого апарату районної ради, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, згідно з додатком 1.

3. Визначити відповідальним за проведення перевірки начальника відділу організаційного та правового забезпечення діяльності ради Гребенюк М.В.

4. Працівникам виконавчого апарату ради, зазначеним у пункті 1 розпорядження, у десятиденний строк з відповідної дати початку проведення перевірки подати начальнику відділу організаційного та правового забезпечення діяльності ради написані заяви за формою згідно з додатком 2 або за формою згідно з додатком 3 разом з декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, складеною за формою, встановленою Законом України «Про засади запобігання протидії корупції», а також копією паспорта громадянина України та документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

5. Начальнику відділу організаційного та правового забезпечення діяльності ради Гребенюк М.В. забезпечити проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частиною третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова ради                                                                                                Й.Шін